Logo FN Motol
Název souboruNázev kategorieOdkaz ke stažení
S fekální bakterioterapií 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S imunosupresivní léčbou 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S chronickou hemodialyzační léčbou 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S urgentní hemodialyzační léčbou 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S aplikací botulotoxinu 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
Se zavedením žaludečního balónu 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S vyjmutím žaludečního balónu 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
Se systémovou trombolytickou léčbou 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S endoskopickou sklerotizací/ligací jícnových nebo žaludečních varixů 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S rektoskopií 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S punkcí kloubu, šlachové pochvy, šlachového nebo svalového úponu, burzy nebo měkkých tkání 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S punkcí ascitu 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S pleurální punkcí 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S plazmaferézou 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S perkutánní endoskopickou gastrostomií 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
Se zavedením peritoneálního katétru pro břišní dialýzu 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S nitrožilním podáváním cyklofosfamidu 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S nitrožilním podáváním kortikoidů 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S necílenou jaterní biopsií 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S cílenou jaterní biopsií pod sonografickou kontrolou 2101 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
© 2024 Fakultní nemocnice v Motole