Logo FN Motol
Název souboruNázev kategorieOdkaz ke stažení
Informovaný souhlas pacienta/zákonného zástupce s výkonem Všeobecné informované souhlasy stáhnout
Souhlas pacienta s hospitalizací ve FN Motol Všeobecné informované souhlasy stáhnout
Souhlas zákonného zástupce s hospitalizací nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností ve FN Motol Všeobecné informované souhlasy stáhnout
Souhlas pacienta s poskytováním informací o zdravotním stavu Všeobecné informované souhlasy stáhnout
Souhlas zákonného zástupce s poskytováním informací o zdravotním stavu nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS s anestezií Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS zákonného zástupce s anestezií Všeobecné informované souhlasy stáhnout
Negativní revers Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS s podáním transfuzních přípravků Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS s odběrem krve na stanovení protilátek proti HIV Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS se zavedením katétru do centrální žíly Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS zákonného zástupce se zavedením katétru do centrální žíly Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS s provedením odběru plné krve určené k autotransfúzi Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS se zpracováním osobních údajů Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS s kaudálním obstřikem Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS s lumbální punkcí Všeobecné informované souhlasy stáhnout
Negativní revers (protonová terapie) - dospělí Všeobecné informované souhlasy stáhnout
Negativní revers (protonová terapie) - děti Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS s léčbou konopím pro léčebné použití Všeobecné informované souhlasy stáhnout
IS s CVVHD a CVVH Všeobecné informované souhlasy stáhnout
© 2024 Fakultní nemocnice v Motole