Logo FN Motol
Název souboruNázev kategorieOdkaz ke stažení
S lokálním obstřikem nervu kortikoidy 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s léčbou léčivým přípravkem TYSABRI 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S lumbálním infuzním testem 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S pokračováním v léčbě léčebným přípravkem TYSABRI po 2 letech 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S léčbou preparátem Gilenya 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s podáváním rituximabu 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S nitrožilní aplikací monoklonální protilátky alemtuzumab (Lemtrada) 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S nitrožilní aplikací monoklonální protilátky tocilizumab (RoActemra) 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S léčbou roztroušené sklerózy (relabující/primárně progresivní) podáváním humanizované protilátky anti-CD-20 - ocrelizumab (Ocrevus) nitrožilní infuzí 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s podáním monoklonální protilátky erenumab (Aimovig®) 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s podáním humanizované IgG2 monoklonální protilátky proti CGRP – fremanezumab (Ajovy®) 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s podáním humanizované IgG4 monoklonální protilátky proti CGRP - galkanezumab (Emgality®) 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s podáním humanizované protilátky proti CGRP – eptinezumab (Vyepti®) 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S iktálním SPECTem 2119 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S polygrafií s videozáznamem a event. s jícnovou pH-metrií 2119 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
Se zavedením sfenoidálních elektrod před video EEG monitorováním 2119 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S video EEG monitorováním 2119 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S vynecháním protizáchvatové léčby před monitorováním video EEG 2119 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S kořenovým obstřikem 2119 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S obstřikem sakroiliakálního kloubu 2119 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
© 2024 Fakultní nemocnice v Motole