Logo FN Motol
Název souboruNázev kategorieOdkaz ke stažení
S RTG hysterosalpingografie (dále jen „HSG“) - test průchodnosti vejcovodů pomocí rentgenkontrastní látky 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S hysterektomií s oboustrannou adnexektomií, pánevní lymfadenektomií a laváží břišní dutiny 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S hysterektomií s oboustrannou adnexektomií, pánevní lymfadenektomií, laváží břišní dutiny, mapováním sentinelových lymfatických uzlin 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S biopsií děložního hrdla 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S biopsií z pochvy 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S biopsií z vulvy 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S hysterektomií s oboustrannou adnexektomií, peroperačním histologickým vyšetřením, event. s radikální operací pro zhoubný nádor vaječníku 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S konizací děložního hrdla a kyretáží zbytku děložního hrdla 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S laparoskopickou lymfadenektomií a mapováním sentinelových lymfatických uzlin 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S laserovou vaporisací vulvy 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S mapováním sentinelových mízních uzlin, laparoskopickou pánevní lymfadektomií a laparoskopicky asistovanou vaginální hesteroktomií 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S přední exenterací pánve 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S punkcí ascitu 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S trachelektomií (odstraněním děložního hrdla) 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S radikální vulvektomií, mapováním sentinelových lymfatických uzlin, lymfadenektomií inguinofemorální 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S radikální hysterektomií s oboustrannou adnexetomií podle Wertheima, mapováním sentinelových lymfatických uzlin, pánevní lymfadenektomií 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S farmakologickým umělým ukončením těhotenství 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s darováním oocytů 2130 Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky stáhnout
IS s IVF 2130 Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky stáhnout
IS s intrauterinní inseminací 2130 Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky stáhnout
© 2024 Fakultní nemocnice v Motole