Logo FN Motol
Název souboruNázev kategorieOdkaz ke stažení
IS s operací srdce 2128 Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s invazivním elektrofyziologickým vyšetřením a katetrizační ablací arytmogenního substrátu 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s implantací Amplatzova okluderu 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s katetrizační angioplastikou 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s atrioseptostomií 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS se zavedením dlouhodobého centrálního žilního katétru 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s implantací kardioverteru-defibrilátoru 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS se srdeční katetrizací a angiografií 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s katetrizačním uzávěrem otevřené tepenné dučeje 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s implantací kardiostimulátoru 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s katetrizační valvuloplastikou 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s kardiochirurgickým výkonem 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s podáním očkovacího přípravku Synagis 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s transplantací srdce 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s podáváním neregistrovaného antiarytmika 2129 Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S porodem císařským řezem 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S vyvoláním porodu prostaglandiny 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S obratem plodu zevními hmaty 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S oxytocinovým zátěžovým testem 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S lékařsky vedeným porodem 2130 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
© 2024 Fakultní nemocnice v Motole