Logo FN Motol
Název souboruNázev kategorieOdkaz ke stažení
IS s kryoembryotransferem 2130 Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky stáhnout
IS s odběrem oocytů a kryokonzervací 2130 Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky stáhnout
IS se zavedením plastové výztuhy - stentu - do dýchacích cest pomocí bronchoskopu 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s transbronchiální biopsií plic 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s laparoskopickou myotomií jícnu 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s operací kýly 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s laparoskopickou fundoplikací 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s odstraněním štítné žlázy/odstraněním postiženého laloku štítné žlázy 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s parathyroidektomií - odstranění 1 až 3,5 tělíska příštítné žlázy 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s odstraněním části tlustého střeva s nádorem 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s resekcí jater - odstranění části jater 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s resekcí pankreatu - odstranění slinivky břišní 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s laparoskopickou appendektomií 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s laparoskopickou cholecystektomií 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS se zrušením části konečníku a tlustého střeva s nádorem/umělý vývod střeva 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s odstraněním vnitřních a zevních hemoroidů 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s Longovou operací (odstranění vyhřezávajících hemoroidů z konečníku pomocí speciálního řezacího a sešívacího zařízení – stapleru) 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s plicní resekcí a lymfadenektomií - odstraněním části plíce, plicního laloku nebo celé plíce a odstraněním uzlin 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s Ex vivo perfúzí a rekondicí plic 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s resekcí jícnu a žaludeční kardie (odstranění části nebo téměř celého jícnu spolu s částí žaludku). Náhrada jícnu žaludkem, tenkým nebo tlustým střevem. 2133 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol stáhnout
© 2024 Fakultní nemocnice v Motole