Logo FN Motol
Název souboruNázev kategorieOdkaz ke stažení
IS s renální biopsií (punkce ledvin) 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s kapslovou enteroskopií 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s kolonoskopií 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s kontinuální veno(arterio)-venózní hemodiafiltrací 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s necílenou jaterní biopsií 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s peritoneální dialýzou 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s perkutánní endoskopickou gastrostomií 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s plazmaferézou 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s rektoskopií 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s endoskopickou sklerotizací/ligací jícnových nebo žaludečních varixů 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s flexibilní laryngotracheobronchoskopií 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s bronchokonstrikčním testem - inhalací metacholinu 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s bronchokonstrikčním testem - volným během 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s genetickým laboratorním vyšetřením 2126 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s pleurální punkcí 2128 Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s punkcí perikardu 2128 Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s jícnovou echokardiografií 2128 Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s elektrickou kardioverzí 2128 Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s chirurgickým ošetřením ranné komplikace ve sternotomii 2128 Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s cévními výkony 2128 Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol stáhnout
© 2024 Fakultní nemocnice v Motole