Logo FN Motol
Název souboruNázev kategorieOdkaz ke stažení
IS s preexpoziční profylaxí (PrEP) 2110 Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S odběrem vzorku krve k provedení molekulárně genetického vyšetření pro chorobu m. Gilbert .... 2110 Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s brachyterapií při fibrobronchoskopii 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s bronchoprovokačním testem 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s bronchoskopií flexibilním přístrojem 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s intervenční bronchoskopií se zavedením stentu 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s rigidní bronchoskopií 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s pleurální punkcí 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s onkologickou léčbou 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s imunoterapií 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s biologickou léčbou 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
IS s chemoterapií 2115 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S kaudálním obstřikem 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S lumbální punkcí 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
Se snížením nebo vysazením terapie antiepileptiky při video-EEG monitorování 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
Se zavedením sfenoidálních elektrod 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S aplikací botulotoxinu 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S trombolýzou 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S nitrožilní kombinovanou imunosupresivní terapií (cyklofosfamid + methylprednisolon) 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
S nitrožilní kombinovanou imunosupresivní terapií (mitoxantron + methylprednisolon) 2118 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol stáhnout
© 2024 Fakultní nemocnice v Motole